ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) “หมีแก้ว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ABALLCLUB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) “หมีแก้ว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์


เงินรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและเกียรติบัตร
2. รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทและเกียรติบัตร
3. รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทและเกียรติบัตร
4. รางวัล POPULA VOTE จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
(ตัดสินจากผลโหวตจากบุคคลทั่วไปผ่านทาง facebook)และเกียรติบัตร

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องบ่งบอกถึงหมีแก้ว ซึ่งเป็นหมีควายเพศเมีย มีรูปแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบเป็นที่จดจำได้ง่าย
2. สื่อถึงความรัก ความอาทร ความเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสำนึกอันงดงามที่จะร่วมกันรักษ์เพชรบูรณ์
3. การออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) สามารถออกแบบในอิริยาบถต่างๆ ได้
4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 5 สัญลักษณ์ (5 รูปแบบ)
5. ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นเช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างผลงานเองขึ้นมาใหม่ ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
7. สัญลักษณ์ (Mascot) ที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีสิทธิในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์
2. การสื่อความหมายตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
3. ความเหมาะสมของไฟล์ภาพกับการใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์
4. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
การส่งผลงาน
1.ส่งไฟล์ดิจิตอลเป็นไฟล์ภาพ JPEG ขนาดไม่น้อยกว่า 2000×3000 pixels
(พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์) ไปที่ aballclub@hotmail.com
ภาพสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัล
– จะต้องส่งไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับในรูปแบบ AI กรณีใช้โปรแกรมIllustrator)
– จะต้องส่งไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับ PSD หรือ JPEG ความละเอียดภาพสูง High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) ขนาดไฟล์ 6000×4000 pixels

กำหนดระยะเวลา
• ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2560
• ประกาศผลการตัดสินวันที่ 15 กันยายน 2560
• การมอบรางวัลสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดต่อสอบถาม
• Facebook Page : การประกวด mascot หมีแก้ว

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...