13 ฟอนต์ราชการไทย [ดาวน์โหลดฟรี]

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาซอฟท์แวร์ไทย และเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม และกำหนดเป็นฟอนต์มารตฐานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี 13 ฟอนต์ดังนี้

ปล. ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตที่แนบไปกับตัวฟอนต์

>>ดาวน์โหลด<<

ขอบคุณ www.ipthailand.go.th

www.f0nt.com

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...