Doodle today ครบรอบ 200 ปี พี่น้องตระกูลกริมม์

สมัยเด็กๆ หลายคนชื่นชอบการฟังนิทาน แต่จะมีใครรู้จักนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งยุค และเป็นผู้รวบรวม นิทาน หรือ เทพนิยายต่างๆ ที่มีให้เราได้ฟังกันจนทุกวันนี้ นั่นคือ พี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งหลายเรื่องที่เรารู้จักกัน เช่น สโนไวท์ ราพันเซล ซินเดอเรลล่า และ แฮนเซลกับเกรเธล

250px-Grimm พี่น้องตระกูลกริมม์ (The Brothers Grimm) หรือ ยาค็อบ กริมม์ (ค.ศ. 1785-1863) และวิลเฮล์ม กริมม์ (ค.ศ. 1786-1859) นักวิชาการชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังจากผลงานการรวบรวมนิทานพื้นบ้านและเทพนิยาย รวมถึงผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา นับว่าเป็นนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคู่หนึ่งในยุโรป ซึ่งทำให้เทพนิยายมากมายแพร่หลายไปทั่วโลก เช่น รัมเพลสทิลสกิน, สโนไวท์, ราพันเซล, ซินเดอเรลล่า และ แฮนเซลกับเกรเธล เป็นต้น ซึ่งพี่น้องทั้งสองเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต และเริ่มศึกษาด้านภาษาศาสตร์ รวมถึงรวบรวมเรื่องราวเทพนิยายและเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านจากที่ต่างๆ โดยรวบรวมเรื่องราวมาจากชาวบ้านชนบท และนำมาประพันธ์ใหม่ในรูปแบบวรรณกรรมและเขียนบรรยายในลักษณะของนิทานเด็ก โดยต่อมากลายเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันที่จริงผลงานรวบรวมนิทานปรัมปราเหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของคนทั้งสอง

1173967801-horz

ถึงแม้ว่าทั้งสองท่านจะไม่ใช่ผู้แต่งนิทาน แต่นับว่าเป็นบุคคลสำคัญๆ ที่ทำให้พวกเราได้รู้จัก และมีนิทานต่างๆ มาเล่า ให้เด็กๆ ฟังจนตราบเท่าทุกวันนี้

ที่มา wikipedia.org

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...