ประวัติความเป็นมาและตัวอย่างการออกแบบซองจดหมายแบบต่างๆ

ซองจดหมาย (Envelope) ถูกนำมาใช้กับจดหมาย การขนส่งสินค้าและเงินตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 และได้มีการจดสิทธิบัตรโดย Americus F. Callahan of Chicago, Illinois, in the United States เป็นการจดสิทธิบัตรลักษณะของซองจดหมายที่มีหน้าต่างด้านหน้า (Outlook Envelope) เมื่อ 10 มิถุนายน 1902 ซึ่งเหตุผลที่ต้องทำซองจดหมายให้มีหน้าต่างนี้ เพื่อเป็นการแสดงข้อความในจดหมาย และแสดงที่อยู่ของผู้รับ เพื่อลดความจำเป็นในการพิมพ์ที่อยู่บนซองจดหมายและลดการใช้หมึก ซึ่งในสมัยนั้นใช้เป็นเครื่องพิมพ์ดีด ตั้งแต่นั้นมาการออกแบบของซองจดหมายได้ที่การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไป และวัสดุที่ใช้พิมพ์ก็ต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยบริษัท ออกแบบซองจดหมายที่เป็นอัตลักษณ์ (identity) ขององค์กร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และง่ายต่อการจดจำ โดยมักจะใส่โลโก้ขององค์กรไปบนซอง และบางครั้งก็จะมีโฆษณาที่หน้าซองอีกด้วย  ซึ่งด้านล่างนี้จะเป็นการรวมตัวอย่างการออกแบบซองจดหมาย ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร อีกด้วย


 

ที่มา creativeoverflow.net

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...