[ประชาสัมพันธ์] ประกวดวาดภาพในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

หลังจากที่ห่างหายกันไปนานพักใหญ่ วันนี้เราก็มีกิจกรรมการประกวด มาฝากพี่น้องๆ ที่มีความสามารถทางด้านการวาดภาพ ในโครงการที่มีชื่อว่า จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ในหัวข้อ “วรรณกรรมที่รักและภาพประทับใจของฉัน” ชิงถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษากว่าล้านบาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 8 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดบทวรรณกรรมที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเองโดยปีนี้กำหนดการประกวด ในหัวข้อ “วรรณกรรมที่รักและภาพประทับใจของฉัน” [รายละเอียดเพิ่มเติม]

วัตถุประสงค์
๑. เทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย
๓. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ
๔. กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรมไทย และศิลปะเป็นสื่อในการสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถนำข้อคิดดีๆที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ใครสมัครได้บ้าง

  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ๔ – ๖
  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ใบสมัคร
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกระดับชั้นจะต้องแนบใบสมัคร มาพร้อมกับภาพวาด ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา [Download ใบสมัคร]

นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๘ ” สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๑ อาคารอินทัช บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ๔๑๔
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๒-๖๘๗-๔๕๒๘ หรือ www.intouchcompany.com และ www.facebook.com/intouchstation

ที่มา : www.intouchcompany.com/2014wanakam

 

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...