“สายน้ำ” ชุดตัวอักษรเคลื่อนไหว ผลงานนักศึกษา ม.ศิลปากร

“สายน้ำ” เป็นชื่อของผลงานวิทยานิพนธ์ ของคุณเอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผลงานออกแบบ ชุดอักษรเคลื่อนไหว หรือ animated typeface ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชิวิตริมน้ำ โดยการนำเอาสัญลักษณ์น้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมไทยมาออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น บัว สังข์ นาค เรือ ปลา และ กระทง

ซึ่งผลงานตัวอักษรทั้งชุดจะประกอบด้วย
♦ ชุดตัวอักษรเคลื่อนไหวไทย ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ ตัวเลขไทย รวม จำนวน 80 ตัวและ
♦ ชุดตัวอักษรเคลื่อนไหวละติน ประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษ และตัวเลขฮินดูอารบิค รวม จำนวน 62 ตัว

ที่มา  www.behance.net/chlorome

 

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...