Tagged: ชช่วยช้าง

Comments

App สร้างป้ายชื่อให้ “ช” หายไป ร่วมรณรงค์ช่วยช้าง

เชื่อหรือไม่ว่า ในแต่ละปี ช้างหายไปไปจากโลกเรา ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าจู่ๆ วันหนึ่ง