Tagged: สร้างตัวอักษร

Comments

ต่อหางให้ตัวอักษรด้วย Photoshop

ผ่านไปผ่านมาตามข้างทางในช่วงเทศกาลมักจะเห็นป้ายคัดเอ๊าท์ ต่างๆ วันปีใหม่  วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ให้ฟอนต์สวยๆ หางยาวๆ บางคนก็อาจจะเคยทำแล้ว