Tagged: หมีแก้ว

Comments

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) “หมีแก้ว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ABALLCLUB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) “หมีแก้ว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์