Tagged: โปรแกรมวาดภาพ chibi

Comments

มาสร้างตัวการ์ตูนในแบบของคุณด้วย Chibi Maker กันเถอะ

อยากจะมีตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ในแบบของตัวคุณเอง แต่ก็วาดไม่สวย จะวานให้เพื่อนวาดให้ก็เกรงใจ ลองใช้งาน Chibi Maker 1.1 ซิ รับรองว่าใครๆ ก็สร้างตัวการ์ตูนในแบบของคุณได้