Tagged: google plus

Comments

รีวิวฟังก์ชั่นการแต่งภาพใน Google+

ในงาน Google I/O 2013 นี้ นอกจากที่ Google ได้เปลี่ยนหน้าตาของ Google+ ใหม่แล้วนั้นยังเพิ่มฟังก์ชั่นที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ ในหลายๆ ด้านเช่น ใช้งานง่ายขึ้น เพิ่มฟังชั่น การจัดเก็บภาพอัตโนมัติ การเลือกภาพที่ดีที่สุดขึ้นมาแสดง และการแต่งภาพเป็นต้น