Tagged: Iillustrator

Comments

สร้าง art brush ใน Iillustrator

วันนี้ขอเสนอวิธีการสร้าง Art brush ด้วย Iillustrator วิธีการใช้งานคือ ในส่วนของ stroke หรือเส้นขอบของวัตถุ หรือ เส้นต่างๆ

Comments

How to Ai : 9 ขั้นตอน สร้างเงาใสๆ ให้ตัวหนังสือ แบบง่ายๆ

สร้างเงาใสให้ตัวหนังสือ วันนี้กระผมขอนำเสนอ วิธีการสร้างเงาใส๊… ใส ให้กับตัวหนังสือ ด้วยโปรแกรม Adobe Iillustrator แบบ ง๊าย…ง่าย เอาไว้ใช้งานกัน